Pengegaver

Pengegaver

Det kan være meget svært at finde hoved og hale i de mange skatteregler i Danmark, også når det kommer til, hvornår man skal betale skat af pengegaver i Danmark. Det lyder mest fair, at man ikke behøver at betale skat af penge, som der allerede er betalt skat af, især når man blot vil glæde sin familie eller en ven.

Sådan hænger det dog ikke sammen i Danmark, og derfor skal du også betale skat af pengegaver, som du giver til andre. Heldigvis er det ikke alle pengegaver, som du skal betale skat af, og vi vil i denne artikel gøre dig klogere på, hvornår du skal betale skat af pengegaver, og hvor mange penge du kan give afgiftsfrit.

Pengegaver til den nærmeste familie

Beløbet som du må give i pengegaver, uden der skal betales skat, skifter løbende. I 2018 lyder det ifølge loven, at man må give bestemte nærtstående personer en årlig penge på op til 64.300 kroner, uden at der skal betales gaveafgift af beløbet.

Pengegaver er personlige, og det betyder, at begge dine forældre kan give dig 64.300 kroner, uden at der skal betales afgift, og på den måde kan du få 128.600 kroner om året af dine forældre, uden der skal betales afgift.

I nogle tilfælde vil gaverne skulle dokumenteres, og det kan man gøre i form af at gavebrev, der koster 249 kroner at få lavet. Det gavebrev er dog ikke nødvendigt, men det vil gøre det lettere, da det er et officielt dokument, der beretter om, hvornår gaven er modtaget, størrelsen af beløbet og hvem afsender og modtager af gaven er.

Hvad kendetegnes som den nærmeste familie?

Hvis du har planer om at give et stort beløb til grandkusine Olgas tante, så skal du ikke regne med, at hun går under kategorien som nærmeste familie. Den nærmeste familie består af børn, stedbørn, børns ægtefæller, børnebørn, oldebørn, forældre, stedforældre, bedsteforældre, samt personer man har boet sammen med på samme folkeregisteradresse i løbet af de seneste to år.

På trods af at svigerbørn hører under nærmeste familie, så er det afgiftsfrie beløb lavere her. Grænsen lyder på 22.500 kroner i 2018 for svigerbørn, uden der skal betales gaveafgift.

Pengegaver til børn

Som der allerede står nævnt længere oppe i denne guide, så vil børn typisk have den største fordel af at modtage pengegaver. Dette skyldes, at de kan modtage 64.300 kroner af hver forældre, bedsteforældre, oldeforældre og så videre.

Pengegaver er personlige, og dermed vil hvert forældrepar kunne give for sammenlagt 128.600 kroner om året. Bemærk, at der er tale om årlige gaver og ikke enkeltstående gaver. Det betyder, at du som forældre ikke kan give dit barn flere pengegaver i løbet af et år, hvis du allerede har givet en pengegave der gælder for maksimumbeløbet.

Hvis du vælger at give mere end de 64.300 kroner pr. år, så skal der betales en gaveafgift på 15%. Er du bedsteforældre eller svigerforældre, så skal der betales en gaveafgift på 36.25 % af det beløb, der overskrider de 64.300 kroner.

Hvor meget skal man betale i afgift for pengegaver?

Hvis det ender ud i, at beløbet der skal gives til et nærtstående familiemedlem er mere end de 64.300 kroner, så skal der betales en gaveafgift. Denne afgift afhænger af relationen. Er man bedsteforældre eller stedforældre, så lyder skattesatsen på 36.25 %, mens skattesatsen er 15 % for alle andre indenfor den nærmeste familie.

Hvis du vælger at give pengegaver til en person, der ikke hører indenfor kategorien nærmeste familie, så skal der betales helt normal indkomstskat af den modtagne gave.

Hvad er reglerne for pengegaver fra andre end den nærmeste familie?

Hvis du er ansat i en virksomhed, og skal modtage et kontaktbeløb i gave, så er du skattepligtig af hele beløbet. Virksomheder må ikke give skattefrie eller afgiftsfrie pengegaver. Modtager du eksempelvis 2.000 kroner i julegave af den virksomhed, hvor du er ansat, så skal du betale fuld skat af de 2.000 kroner, da det ses som en indkomst.

Det er både skattefrit og afgiftsfrit at modtage lejlighedsgaver i forbindelse med bryllup, fødselsdag, konfirmation eller andre lejligheder for en beskeden værdi. Der er ikke sat nogen fast grænse for, hvornår en gave ikke længere er beskeden.

Beskatning af pengegaver

Hvis man har modtaget pengegaver fra enten en virksomhed eller et familiemedlem, hvor beløbet går over det afgiftsfrie beløb, så skal der betales skat. Beløbet for nærmeste familiemedlemmer lyder på 64.300 kroner, og hvis du modtager mere end dette, skal der betales skat.

Det er naturligvis ikke hele beløbet, der skal betales skat af, men den del af beløbet der går over det afgiftsfrie beløb. Modtager du eksempelvis 70.000 kroner i gave fra et af dine nærmeste familiemedlemmer, så er det 5.700 kroner, som du skal betale afgift af til SKAT. Gaveaften lyder på 15 %, hvis det er blandt de nærmeste familiemedlemmer, dog er procentsatsen højere, hvis det er bedsteforældre eller svigerforældre. Her lyder stasen på 36.25 %.

Hvis man modtager pengegaver fra personer, der ikke ses som nærmeste familie, så bliver hele beløbet indkomstbeskattet. Det gælder overraskende nok også søskende. Det betyder altså, at hvis du vil give en pengegave til din søster eller bror, som ligger over den normale grænse, så vil de skulle betale indkomstskat af beløbet.

Er der afgifter på pengegaver modtaget fra udlandet?

Da det er blevet lettere at arbejde fra sin computer, er der mange mennesker der vælger at flytte til udlandet. Derfor er det ikke unormalt, at man modtager pengegaver fra udlandet. Hvis du modtager pengegaver fra udlandet, så går de under de præcis samme afgiftsregler, som du har læst om i denne artikel.

Du bør dog være opmærksom på, at der kan være andre udgifter forbundet med pengegaver modtaget fra udlandet, det er eksempelvis, hvis du har modtaget penge fra en person, der er bosat udenfor EU.

Hvis du modtager en fysisk gave fra en person fra udlandet, der ikke er bosat i EU, så skal du være opmærksom på, at du højst sandsynligt skal betale måde moms og told af din gave.

Rentefrit familielån?

En måde mange familie benytter sig af, hvis de ønsker at give deres børn flere penge om året end de tilladte 64.300 kroner, er ved at lave et rentefrit familielån. 

Med et rentefrit familielån er det muligt at låne penge til sin nærmeste familie, uden at der skal betales renter af lånet. Lånet er på denne måde gratis, men der er naturligvis flere regler, der skal overholdes.

Før et rentefrit familielån er lovligt, og ikke blot karakteriseres som en pengegave, er det nødvendigt, at der er tale om et reelt gældsforhold. Det bedste kan man gøre er at få en advokat til at lave et gældsbrev. På denne måde vil man også have sit på det rette, hvis SKAT har brug for dokumentation ved mistanke om, at det blot er en pengegave fra familien.

Afgifter i forbindelse med arv?

Når en person i Danmark dør, vil vedkommendes formue blive arvet. Det er typisk af den nærmeste familie, medmindre personen havde valgt at testamentere sine penge til et andet formål. Minimum en fjerdedel af beløbet vil dog gå til nærmeste familiemedlemmer.

Der er forskel på den afgift, som modtagerne af arven skal betale.

Ens ægtefælde er afgifstfri, og det betyder, at der ikke skal betales afgifter af den formue, der bliver arvet. Ens nærmeste familie er afgiftsfri op til 289.000 kroner. Hvis dette beløb overskrides, skal der betales 15 % boafgift.

Hvis arven går til andre end den nærmeste familie, vil arven først beskattes med 15 % i boafgift og derefter med yderligere 25 %. Den samlede afgift for andre end den nærmeste familie, lyder altså på 36.25 %, hvilket også er det beløb, der betales i gaveafgift for bedsteforældre og svigerforældre.

Andre måder at give pengegaver på afgiftsfrit?

Der findes flere måder på, hvordan man kan give pengegaver eller hvert fald en form for pengegaver til sin familie, uden at det koster de helt store afgifter. En måde kunne blandt andet være at videregive sin arv i levende live.

Ved at give sin arve mens man stadig er i live, kan der spares en hel del penge i afgifter og skatter. Et glimrende eksempel kunne være et hus, hvor reglerne lige nu lyder på, at man sparer den offentlige vurdering minus 15 %, hvis man sælger sit hus til sine børn, mens man stadig er i live.

Et hus der er vurderet til 2 millioner kroner, vil således kunne købes af forældre til 1.7 millioner kroner, og på denne måde har man fået en besparelse eller en form for ”pengegave” på 300.000 kroner.

En anden måde at give penge til sin familie, som vi allerede har nævnt, er via et rentefrit familielån. Vælger man denne løsning, kan man give et ”gratis” lån til sine familiemedlemmer, men det er kun lovligt, hvis dokumentet er oprettet i overensstemmelse med de regler, der er. Det er dog muligt at eftergive noget af gælden hen ad vejen, og på den måde, kan man give gratis pengegaver til sine børn.

Skriv et svar