Sort arbejde

Sort arbejde

Sort arbejde kan for mange være en lidt diffus størrelse, for hvor går grænsen for, hvad der er sort arbejde, og hvornår er du på sikker grund?

Hvad er sort arbejde?

Sort arbejde er en betegnelsen for skattepligtigt arbejde, som der ikke betales skat af.

Prisen ved sort arbejde er lavere end prisen på arbejde med regning, fordi kunden ikke betaler moms og personen, der udfører arbejdet, ikke betaler skat af beløbet. 

Selvom mange forbinder sort arbejde med kontant betaling og systematisk snyd, så kan sort arbejde faktisk også være vennetjenester, hvor der indgår gaver eller tjenester i bytte for et stykke arbejde.

Der er to former for sort arbejde:

  • Den mere organiserede form
  • Den uorganiserede form

Ved den mere organiserede form, finder vi for eksempel håndværkere eller andre selvstændige, der tager opgaver ind, som der normalt vil skulle betales skat af, men kører opgaven uden om det almindelige regnskab og modtager kontant betaling fra kunden.

Det kan også være en lønarbejder, der udfører opgaver i sin fritid for andre uden for den virksomhed, som han eller hun er ansat i, som ellers kunne være gået til virksomheden eller en af virksomhedens konkurrenter.

Det kan dreje sig om opgaver for ikke ubetydelige beløb, og sker med henblik på at snyde skat på en mere systematisk måde.

Den uorganiserede form for sort arbejde er, når det handler som vennetjenester – små som store – for familien og vennerne, som der betales for.

Her snyder man også i skat, men på en mere utilsigtet måde.

Det hører under sort arbejde, uanset at betalingen ikke sker med penge.

Det betyder selvfølgelig ikke at venner og familie ikke kan hjælpe hinanden. Man kan sagtens gøre hinanden vennetjenester uden der sker noget ved det – så længe der ikke sker en byttehandel i forbindelse med tjenesten.

Eksempler på sort arbejde

Sort arbejde kan være mange forskellige ting, og du kan let komme på glatis, hvad enten din ven stikker dig et beløb for at hjælpe med opgave eller han eller hun giver dig en ”gave” som tak for dit arbejde eller hjælper dig med en opgave som tak – med andre ord betaler dig i naturalier.

Det anses for at være sort arbejde – også selvom I har været venner gennem en årrække.

Det er derimod ikke sort arbejde, hvis der ikke er aftalt modydelser eller betaling, og du bare hjælper med at male.

At din ven så i den efterfølgende weekend finder ud af, at det træ, der skal fældes, er en for stor mundfuld at klare alene, og spørger om du vil give en hånd med, er ikke sort arbejde. 

Her er der nemlig ikke tale om en byttehandel.

Her kan du se eksempler på situationer der er sort arbejde, hvis der ikke betales skat:

  • En selvstændig håndværker modtager en kontant betaling og du får ingen regning.Denne situation sætter også dig som køber i en risikabel situation, for hvis håndværkeren vælger at lade være med at betale skat af beløbet eller glemmer at indberette pengene, kommer du som køber til at hæfte solidarisk, som det hedder. Det betyder, at køber kommer til at betale en del af det beløb som Skat er blevet snydt for.
  • Du gør din ven en tjeneste i form af et stykke arbejde, og han køber et sæt havemøbler til dig som tak eller giver dig kontanter.
  • Du bruger din profession, eksempelvis som webdesigner, til at lave en hjemmeside for en tømrer som i stedet for at betale dig udfører en opgave i dit hjem.
  • Det er noget sværere at bevise, hvis du som webdesigner hjælper din tømreven med at male hans eller hendes stue mod at han eller hun kommer og hjælper dig med at fælde et træ ugen efter, men det er teknisk set stadig sort arbejde, fordi du betaler med din arbejdskraft.

Eksempler på arbejde der ikke er sort arbejde

Børn og unge under 16 år og pensionister har mulighed for at tjene et beløb skattefrit indtil en vis grænse ved at udføre en række opgaver, der ikke er kategoriseret som sort arbejde.

Børn og unge må gerne arbejde skattefrit i private hjem.

De må for eksempel gerne hjælpe til hos naboen, familien eller familiens venner med arbejde som babysitning, græsslåning eller babysitning og modtage et mindre beløb for det, uden at de skal betale skat af pengene.

Pensionister må også udføre arbejde i private hjem uden at betale skat. Her er der dog en beløbsgrænse på 10.700 kr. (2017) Alt over det beløb, skal der betales skat af.

Og der må kun udføres småopgaver som, som det man som almindelig person selv ville kunne udføre som eksempelvis madlavning, rengøring eller havearbejde.

Det er også tilladt at lave småreparationer på boligen.

For at tælle som pensionist i denne sammenhæng, betyder det, at du skal være berettiget til at få folkepension, uanset om du får den udbetalt eller ej.

Mangler du penge til ny bil eller nyt køkken, men ikke har tid til at tage et ekstra bijob? Ansøg gratis online og lån penge med laan247.dk i dag.

Hvad er straffen for sort penge?

Der er tre grader af straf i forbindelse med sort arbejde:

  • Grov uagtsomhed – ved grov uagtsomhed menes der, at det lidt er et uheld eller en fejl, men du kan stadig straffes for det. En sådan staf udløser en bøde, der typisk svarer til det dobbelte beløb af, hvad du rent faktisk skulle have betalt i skat.
  • Med forsæt – ved med forsæt menes der, at du har snydt med fuldt overlæg. Hvis vurderingen er, at du har gjort det med vilje, øges bøden til et beløb, der svarer til tre gange det beløb, som Skat skulle have haft til at starte med.
  • Groft skattesvig – ved groft skattesvig har det sorte arbejde stået på over en længere periode og der er således tale om systematisk snyd. Dette kan udløse en straf på helt op til 8 års fængsel.

Det er af naturlige årsager svært at vide, hvor stort omfanget af sort arbejde i Danmark egentligt er, og hvad sorte penge præcist koster samfundet hvert år.

Men det skønnes, at der årligt arbejdes sort for et sted mellem 34 – 59 mia. kr.

Skriv et svar